Ontmoeting in kleur
met een dankbare knipoog naar alledaags geluk
De kracht van HOOP en VERBONDENHEID: onderstaand gedicht is nu ook op kanaalplaat beschikbaar

 

Zonnebloemen, de nationale bloemen van Oekra´ne.

 

Ik bid voor jou

 

dat straks je hart
opnieuw zal mogen stralen
je glimlach zal ontwaken
onder de lieve zon

 

in het stille ruisen
zal de wind liefdevol
woorden toefluisteren van
vrede en verbondenheid

 

straks zullen de zonnebloemen
zich weer zachtjes laten wiegen
in overvloedig waardevol geluk
en toch gewoon zoals het hoort te zijn.

 

Maar tot zover weet
dat we ook nu naar dezelfde sterren kijken
dat dezelfde zon schijnt
over jou en mij

 

weet dat jij leeft in mijn gedachten
jouw tranen, pijn en verdriet
een bijzondere plaats hebben
in mijn hart.

 

Ik bid voor jou met heel mijn hart
we zijn met elkaar verbonden
bloeien zonnebloemen en klaprozen
niet in hetzelfde grasland?

 

 

MHG - 1 maart 2022
Noot: de zonnebloem is de nationale bloem van Oekra´ne

 

De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd.

Paus Franciscus heeft alle mensen uitgenodigd om speciaal te bidden voor de mensen in Oekraïne. 

Op vrijdag 25 maart zal de Paus zowel Oekraïne als Rusland op heel speciale
wijze toewijden aan het Onbevlekt Hart van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Misschien ben je gelovig, misschien ben je niet- of andersgelovig, 
toch wil ik deze boodschap aan jou richten 
en graag de aandacht vestigen op iets wat wij allemaal kunnen doen.
Noem het 'gebed', noem het 'goede gedachte', 'meditatie' of misschien nog iets anders.
Het belangrijkste is dat we de warmte van ons hart bundelen en richten aan de mensen in nood.
Op woensdag 2 maart zijn we gestart met een noveen
(d.i. een gebed dat je zelf kiest en 9 dagen achter elkaar bidt) 
speciaal voor Oekraïne, voor alle mensen die op welke manier dan ook lijden onder de oorlog,
maar ook voor de leidinggevenden in dit conflict, en voor alle wereldleiders
om wijsheid en inzicht, moed en kracht, maar bovenal de goede wil om tot ware vrede te komen.
Deze eerste 9 dagen zijn ondertussen om, maar we bidden verder, het volgende noveen, en na dit beginnen we opnieuw.
Ik nodig jou ook van harte uit om mee te bidden, of - moest je niet vertrouwd zijn met gebed - 
gedurende een moment in de dag de warmte van je hart 
speciaal open te stellen voor de mensen van Oekraïne op de wijze die jij kiest.

De wereld heeft zo'n grote nood aan warme verbondenheid tussen mensen!

 

Na de droefenis van Goede Vrijdag volgt het licht van de Verrijzenis.
Dat de vreugde en de vrede van Pasen jou steeds mag vergezellen.

Ik wens je van harte een Zalig Paasfeest!