Ontmoeting in kleur

Tekeningen en gedichten van Maria-Helena Gabriëls waarin lieve, blije onderwerpen centraal staan.
Kortom, een dankbare knipoog naar alledaags geluk
Villa rozerood

Villa rozerood

 

logo villa rozerood

 

 

Het onderwerp van mijn tekeningen zijn altijd blije lieve thema's of portretten, waarin de dankbaarheid voor de gave van het Leven - hoe klein, broos of kwetsbaar ook - centraal staat.

In de werking van Villa Rozerood heerst ten volle diezelfde geest. Op uitnodiging van de directeur zijn we in 2018 naar De Panne getrokken om nader kennis te maken met de Villa. Wij zijn ontzettend warm onthaald, hebben tijdens een rondleiding met onze eigen ogen de fantastische werking mogen ontdekken, en kennisgemaakt met de warme, huiselijke, enthousiaste maar rustige omgeving die gecreëerd wordt door alle medewerkers en vrijwilligers.

 

 

De grote conclusie: Villa Rozerood heeft een unieke warme hartelijkheid waarmee zij de gezinnen en de zorgkindjes ontvangt en hen tijdens de duur van hun verblijf op professionele wijze ondersteuning aanbiedt waardoor niet de ziekte, maar het gezin-zijn opnieuw centraal kan staan. Elke gift, groot of klein, wordt hiervoor ten volle benut.

 

 

Overgenomen van de website www.villarozerood.be :

 

Voorstelling

 

Vele gezinnen die de zorg dragen voor een zwaar ziek of ernstig gehandicapt kind, botsen vandaag op een hiaat in het zorgaanbod. Ze hebben weinig tot geen mogelijkheid om met hun gezin op vakantie te gaan wegens gebrek aan passende infrastructuur, te duur of te moeilijk om zorg georganiseerd te krijgen. Nochtans legt de voortdurende zorg een zware last op zowel de ouders als de broers en zussen en andere mantelzorgverleners.

 

In geval van een crisis is hospitalisatie vaak de enige oplossing, hoewel dat medisch gezien niet altijd nodig is. Een dergelijke hospitalisatie kan ouders het gevoel geven dat ze tekortschieten en kan zo hun draagkracht verder aantasten. Even rust inbouwen of op adem komen, wat opvang vinden of gewoon begeleid vakantie kunnen nemen, in een niet gemedicaliseerde en toch op zorg gerichte omgeving, is een manier om die druk wat te verlichten. Villa Rozerood wil zo'n omgeving zijn, een omgeving waar gezinnen een aangepaste infrastructuur én een geïndividualiseerde zorgondersteuning vinden, zowel voor hun zieke als gezonde kind(eren) als voor henzelf. En Villa Rozerood is er voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing of socio-culturele achtergrond.Villa Rozerood is een respijthuis waar gezinnen met zwaar zieke en/of gehandicapte kinderen even tot rust kunnen komen.

 

Villa Rozerood is genoemd naar het boek "Oscar en Oma Rozerood" van Eric-Emmanuel Schmitt. Oscar is ziek, verblijft in het ziekenhuis en schrijft brieven aan God. Hij schrijft Hem over zijn leven en over oma Rozerood die een stukje van haar tijd met hem doorbrengt.'

 

 

© 2024 Maria-Helena Gabriëls. All rights reserved | Design by w3layouts.