Ontmoeting in kleur

Tekeningen en gedichten van Maria-Helena Gabriëls waarin lieve, blije onderwerpen centraal staan.
Kortom, een dankbare knipoog naar alledaags geluk
Op weg naar kerst

Op weg naar kerst

 

 

We wensen jou van harte

een mooie en vreugdevolle Kerst

 

en alle goeds

voor het nieuwe jaar!!

 

 

 

 

Warmte en Lichtpuntjes

 

Hoe gezellig is het als er een breiwerkje nonchalant op een tafeltje naast de zetel ligt te wachten op een moment van ontspanning. Handwerk is niet meteen aan mij besteed, omdat ik nu eenmaal altijd eerder een potlood verkies in de vrijetijd. Niettemin brengen wol en breinaalden onmiddelijk een warme sfeer binnen in de koude winter. Wat hou ik ervan om anderen hiermee in de weer te zien. Wie weet komt er een tijd om zelf aan de slag te gaan...!

We zijn zowat in de allerdonkerste dagen van het jaar, en alle licht en warmte is daarom meer dan welkom. De tekening van een bolletje wol en wat knopen gaf al een beetje de richting aan van het kerstkaartje. Hierbij kan je de eerste schetsen volgen. We werken verder, elke dag enkele draadjes erbij!

 

 

 

 

 

 

Zover zijn we! Nog lang niet klaar om gepost te worden, maar de warmte van Kerst vult stilaan ons hart!

 

 

 

Het Vredeslicht als een lopend vuur over de wereld

 

Deze week bereikte ons het nieuws over de tocht van het Vredeslicht dat ook in België haar weg aflegt. Onderstaande tekst heb ik rechtstreeks overgenomen van de website 'https://www.vredeslicht.be'.

Hoe donkerder de nacht, hoe feller de lichtjes de Hoop in de harten doen branden.

Zelfs in deze verschrikkelijke oorlogssituatie in Gaza is het Vredeslicht op weg vertrokken, en verspreidt zich over de hele wereld!

 

 

 

(rechtstreeks overgenomen van de website)

''

Vertrekkend vanuit Bethlehem in Palestina

 

 

Vanuit de  stad Bethlehem waar verschillende culturen proberen samen te leven, waar achter elke hoek de kans op een conflict loert, is de boodschap van vrede heel belangrijk.  Op weg naar Tel Aviv komt het vredeslicht voorbij een moeilijke grens. Telkens opnieuw wordt deze overwonnen, ondanks de momenten van spanningen in het grensgebied. Het Vredeslicht beoogt een doelstelling om alle mensen vanuit een heel open visie te laten samenleven en samen werken met elkaar.

 

 

kaartje Betlehem

 

 

 

Het vredeslicht scheen op de heropende Berlijnse Muur in 1989, stak de grens van het voormalige IJzeren Gordijn over en werd in de jaren negentig in Oost-Europa verdeeld. Inmiddels veroverde het Licht de harten van miljoenen mensen over de hele wereld en werd het een internationale, onmisbaar element dat niet meer weg te denken is.  Iedereen moet vanuit zijn eigen persoon, vanuit zijn eigen overtuiging de boodschap van vrede kunnen uitdragen. Een uitnodiging aan alle mensen van goede wil.

 

 

Een lopend vuur van hoop en vrede

 

 

 

Het vredeslicht kan je best vergelijken met een soort olympisch vuur dat zich weet te verplaatsen van het ene naar het andere punt. Het ontvangen van het vredeslicht in ons land vloeit voort door de inspanningen van mensen, die een brandend vuur over een afstand van 4000 km aan elkaar weten door te geven. De scoutverenigingen uit meer dan 30 landen, engageren zich om dit bijzonder transport doorheen Europa te realiseren .Maar ook andere verenigingen dragen hier hun steentje toe bij, Zoals de jeugdbrandweer, de chiro, de Sint-Michielsbeweging en tal van sportverenigingen.  De bedoeling is om mensen met een positieve boodschap op een aangename wijze aan elkaar te verbinden.

 

 

Het Vredeslicht komt aan in Brussel

 

 

 

Vrijdag 15 december is het Vredeslicht in een ontroerende ceremonie in Brussel overhandigd. Je kan dit verslag lezen op de website van Kerknet.

 

 

 

De derde kaars brandt, we zijn nog steeds op weg...

 

 

ik wens jou...

 

 

Vrede en Licht
groeiend vanuit het diepste in je hart
en stralend naar de mensen om je heen.

Ieder lichtpuntje, dus ook dat van jou!
maakt de nacht minder donker!

Vrede en Licht
groeiend vanuit het diepste in je hart
en stralend naar de mensen om je heen.

Ieder lichtpuntje, dus ook dat van jou!
maakt de nacht minder donker!

 

 

 

 

 

Zeeën van tijd

 

Tijd om te nemen

tijd om te zijn, niet om te doen, maar te zijn

tijd om tot mezelf te komen


ik maak het stil

ik probeer eenvoudigweg te zijn wie ik ben

niet meer, niet minder

 

ik kijk naar boven

zie hoe Hij mij ziet,

liefdevol en vol aandacht


Hij was er al voor mij

ik mag mijn geest laten rusten bij Hem

ik voel mij gedragen

en mag tot rust komen.

 

 

De foto is een oude cover uit De Standaard om de jeugdboekenweek aan te kondigen.

 

Kostbaarder dan goud?

 

"Martha, Martha, wat maak je je bezorgd en druk over zoveel dingen?
Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen, en het zal haar niet ontnomen worden"

(Lucas 10:38-42)

 

Het tweede kaarsje brandt. Nog twee weken, en dan is het Kerstmis. De tijd lijkt steeds sneller en sneller te lopen. Nog zoveel te regelen, zoveel werk, zoveel te doen. We lopen onszelf voorbij, en struikelen over overvolle agenda's. Werk móet nu eenmaal gedaan worden, het wacht niet. Zorg wacht niet. Kerst móet toch ook versierd, het móet voorbereid, het móet... En 'work-life-balance' staat bij velen hoog op de agenda... is daar iets mis mee?

Het is allemaal waar, er is niks mis mee om het gezellig te maken, het is noodzakelijk. Maar toch, zijn we soms niet een beetje gulzig?

Er is niks verkeerd aan een prachtige verpakking, maar het blijft tenslotte 'enkel' een verpakking...

 

Rijker dan je denkt

 

In al de gesprekken van de laatste week met mensen van allerlei leeftijden is telkens het belang en het gebrek van tijd aan bod gekomen. Het was heel opmerkelijk! Het is iets waar blijkbaar iedereen mee worstelt. Iedereen heeft hetzelfde aantal uren in een dag, en iedereen maakt eigen keuzes om deze te vullen.

Ik heb geleerd om mezelf regelmatig in vraag te stellen: Hoe dikwijls steek ik mijn tijd in dingen die ik dénk dat moet, maar die eigenlijk enkel maar verpakking zijn? Wat, en vooral, wie is belangrijk?

Ja, bovenstaande zin komt uit de Bijbel, en het is een belangrijke maatstaf in mijn leven. Er is veel werk, en dat zal er waarschijnlijk altijd zijn. Soms springt deze zin in mijn gedachten als ik op het spitsuur in de drukte van de supermarkt mijn weg moet vinden, of in het regenweer nog maar eens in de file sta aan te schuiven. Ik kijk eens naar links of naar rechts, glimlach eens naar wie het dichtst in de buurt is. Eén zinnetje is soms voldoende om een hele rij stress te doorbreken. Het gaat niet over wát er moet gedaan worden, maar hóe bewust we dingen doen en beleven.

Het maakt me op dat moment intens dankbaar en rustig, ik voel mij dikwijls 'Maria': ja, ik heb het beste deel gekozen, en nee, ik laat het mij niet ontnemen!

Is een minuut die niet vol zit, dan een verloren minuut? Ik neem tijd om tot rust te komen, om tot bij Hem te komen, tijd voor de échte ontmoeting, tijd voor gesprek, voor tekenen, voor teksten. Deze tijd van de Advent is vruchtbaar, het is noodzakelijk. Ook al gaat het soms over niet meer dan enkele ogenblikken, het is een bijzondere verrijking van het hart om intenser te leren kijken.

Zijn we soms niet rijker dan we denken...? Die rijkdom van de bijzonder kleine dingen, de overvloed van het Leven?

 

bolletje wol en twee knopen

 

Op weg naar Kerst

 

Het is misschien een wat vreemde tekening, en het heeft nog niet echt veel met Kerst te maken, maar het verwijst naar het komende kerstkaartje.

In plaats van dit jaar tijdens de Advent een tekening te maken naar Kerst toe, laat ik jou mee volgen hoe ons kerstkaartje tot stand zal komen.

Komende week begin ik aan de tekening, en ook de bijhorende tekst zal in de loop van de Advent tijd krijgen om te groeien. Ik doe mijn best om naar Kerstmis toe te tekenen en te schrijven!

 

Ook deze week nodig ik jou uit om de weken naar kerst toe samen verder op stap te gaan. Van harte!

 

 

 

 

 

 

 

Er is méér tussen hemel en aarde

 

Stilte daalt als fijne sneeuwvlokjes neer in mijn hart

onhoorbaar zal de bloemenknop zich
helemaal ontvouwen

zoekend naar het Licht
begroeten bloem en hemel elkaar
in een innig verlangen


stilte

 

mijn hart vult zich behoedzaam met dankbaarheid

en zoekt Vrede.

 

 

bloem bovenaanzicht

 

Bovenstaande kleurpotloodtekening op olieverfpapier is getekend naar een foto genomen in de meest noordelijk gelegen botanische tuin van de wereld in Tromso in Noorwegen. Deze plant, het 'groot sterrenscherm' bloeit niet in de winter, maar met haar naam 'snow star', en haar zachte pastelkleuren en witte tinten heeft ze toch een plaats gekregen op deze pagina van de winter.

 

Het is wellicht ongewoon om in de korte donkere dagen van de winter te mijmeren over bloemen. De ijzige temperaturen brengen bij sommige mensen misschien herinneringen van ijsbloemen met zich mee. Wie kent deze prachtige natuurlijke tekeningen nog die kunstenaar en koning winter vroeger toverde op de ramen van enkel glas in kamers die niet verwarmd werden. Ik was nog heel klein bij deze ervaringen, maar ongeacht de bittere kou vond ik het fantastisch. Ik kon er naar blijven kijken...

Toch zijn er zelfs bij deze koude temperaturen bloemen met sprookjesachtige namen als 'winter angel', 'winterviooltjes', 'helleborus', ook bekend als de 'kerstroos' ware juweeltjes die bloeien ondanks de slapende natuur. Helleborus is zo mooi bekend als de bloem van de Hoop. Een witte roos staat sowieso universeel voor puurheid, zuiverheid, liefde, voor een nieuw begin. Projecteren we deze symboliek op de kerstroos, is dit dan niet een prachtig beeld om op weg te gaan naar Kerstmis?

De bekende 'kerststerren' brengen meteen een warme sfeer binnen in huis. Ik kon het alvast niet laten om enkele mini-exemplaren te kopen. Ze kregen gelijk een centrale plaats in huis.

 

 

kerststerreen en heide

 

Sprankeltjes goedheid en zaadjes van Hoop

 

Mijn mijmeringen gaan verder dan de bloemen, de ijsbloemen, de donkere dagen en deze eerste koudeprik met fijne sneeuwvlokken van de winter. Kerststerren en bomen brengen sfeer, ze zijn en blijven uiteraard enkel maar verpakking. Vandaag begint de Advent, we zijn op weg naar Kerstmis, vier weken op weg naar het feest waarin Hoop zo'n bijzondere betekenis heeft.

 

Mijn kunstenaarshart zoekt in stilte, het tast af, kneedt en schaaft bij. Het huilt, en voelt zich tegelijk toch zo liefdevol omarmd. Dankbaar omhels ik de kracht van de breekbaarheid, ik snak naar de échte ontmoeting, naar Hoop, naar Vrede.

 

Want hoe bitter tegenstrijdig is de periode van verwachting in al de ellende die de wereld overschaduwt? Waar gaat het kleine Kind dit jaar geboren worden? Er is niet alleen geen plaats meer in de herberg, zelfs de stal is niet meer veilig. Waar dan wel? Zoveel leed, zoveel onmenselijk verdriet.

 

Kerstmis komt. Toch mogen we blijven vertrouwen, toch moeten we blijven liefhebben, blijven delen, er voor elkaar blijven zijn. Het Kind wordt immers geboren in iedere hand die draagt, in iedere arm die omarmt, in iedere mond die troost, in elke voet die een stap doet naar de andere toe, naar vrede en gerechtigheid, in ieder hart dat Liefde koestert en deelt.

 

Ieder sprankeltje goedheid, ieder zaadje Hoop, hoe minuscuul ook, helpt en moet kans krijgen om te groeien!

 

Ik nodig je van harte uit om mee op stap te gaan, we zijn op weg naar Kerst, feest van de Vrede, feest van het Licht.

 

ijskristallen

 

 

 

user-image

zuiver grafietpotlood

dus tekeningen zonder gebruik van kleuren

 

dus zonder gebruik van kleuren, zijn erg moeilijk om te maken. Hier kan je niets verdoezelen. Ieder lijntje is zichtbaar en draagt bij tot de vormgeving van de tekening. Een goede techniek is dan ook essentieel tot het verwezenlijken van een werk. Vooral bij een portret waarbij ieder detail noodzakelijk is om net dát gevoel van herkenning te krijgen.

 

 

 

 

user-image

Kleurpotloden

en liefst zoveel mogelijk kleuren door elkaar...

 

Ik gebruik graag verschillende kleuren en tinten door elkaar, zoveel als ik in één hand tegelijk kan vastnemen. Iets dat model staat voor een tekening dient meestal enkel voor de vorm, de kleuren schep ik naar eigen gevoel.

 

 

 

 

 

 

 

 

user-image

zacht pastelkrijt

een zalig werkmateriaal!

 


In mijn werken hou ik lang niet alles in een enkele kleur. Zacht pastelkrijt is een van mijn favoriete materialen. Hiermee is het mogelijk om een prachtige kleurenpalet te creëren. Niet een of twee, maar minstens vier tot vijf lagen zijn er nodig om tot een echte volle kleur te komen. Omdat het een vrij ruwe werkvorm betreft, is het niet echt geschikt om dit voor elk onderwerp te gebruiken. Voor zowel bloemen als voor portretten is het mogelijk om tot verrassende resultaten te komen.

Blijf op de hoogte - bezoek de contactpagina

Copyright

Niets van deze website mag overgenomen, verspreid of gepubliceerd worden op welke manier dan ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de auteur.

Danjewel voor je respect voor de kunstenaar door contact op te nemen via het contactformulier op de contactpagina

© 2024 Maria-Helena Gabriëls. All rights reserved | Design by w3layouts.