Ontmoeting in kleur
met een dankbare knipoog naar alledaags geluk
31 januari 2019: het is vandaag gedichtendag

Essentie

Ze zat in een leunstoel aan het raam en frunnikte onwillekeurig aan de pluisjes van een zelfgebreide sjaal die op haar schoot lag. De zon scheen schraal door de laaghangende grijze wolken en berustte in het zwijgzame onbewogen stilleven van de kamer. Enkele donkere silhouetten van bomen wuifden zo nu en dan zachtjes heen en weer door het raam als wilden ze

fijngevoelig het buitenleven aan haar als toeschouwer tentoonspreiden. Geen spiegelbeeld tussen het verzadigde binnen en de bedrijvigheid daarbuiten, in een leunstoel versmelt het nu zich immers geleidelijk tot een constante. Het heden vereenvoudigde zich al een poosje tot enkel

het ritme van haar hart. Je trad stilletjes de kamer binnen en verbrak voor haar in een oogwenk het kader van de stilgevallen tijd. Haar rusteloze blik verraadde de langzame verwarring in haar denkvermogen, bewust als ze was dat de zorgvuldig opgebouwde kennis uit het verleden voortaan door haar vingers glipte

als fijne zandkorrels. Terwijl bij haar het leven weer even in beweging gebracht werd, overviel bij jou de heersende traagheid van de ruimte. Voor één moment toetste je ongewild naar de zin van dit bestaan. Toen greep je zachtjes haar handen vast. Aanpassend aan het ritme zocht je heel voorzichtig naar raakpunten in woorden en beelden, betastte de grote lijnen van herinneringen, zorgvuldig tot aan de grenzen die zoveel weggespoeld hebben. Ken je me nog, ik ben het,

je weet wel. Ze glimlachte, verontschuldigde zich omdat ze de laatste tijd wat afwezig was. Maar de glimlach was echt, in deze kamer wordt niet meer geveinsd, en jullie voelden beiden dat vriendschap geen grote woorden behoeft. De tijd was even haar functie verloren, maar had zich kunnen warmen aan een ogenblik van wezenlijk geluk

voor beiden voldoende om met intense blijdschap het gewone dagdagelijkse leven terug binnen te stappen.

Voor een vriendin.

Met grote dankbaarheid, maar ook met pijn in het hart.